درخت صنوبر

رویشگا هها ی طبیعی جنگلی در کشور توان تامین این مقدار چوب مورد نیاز را ندارند بنا بر این استفاده بهینه و در ست از عرصه های موجود و همچنین استفاده از اراضی مستعد کشت درخت که به دلایل مختلف از جمله شیب زیاد برای کشت محصولات زراعی مناسب نبوده و هر ساله در اثر فرسایش توسط بارندگی ها خسارات جبران ناپذیری را به عرصه های طبیعی وارد میکند لذا همانند سایر کشورهای پیشرفته دنیا باید برای کاشت گونه های درختی که رشد سریع دارند مورد نظر قرار گیرند

گیاه شناسی صنوبر

صنوبر گونه ای پهن برگ و نور پسند و خزان کننده است . گل ها معمولا قبل از برگ در اوائل بها ظاهر می شود

گونه های صنوبر دو پایه هستند یعنی گل های نر و ماده آنها هر یک بر روی در ختان جدا قرار دارند بذر در داخل کپسول بوده که هر کپسول نیز غالبا دارای 2 تا 4 دریچه است در انتهای هر بذر کرک های سفید رنگ ابریشم مانندی قرار دارد که به پخش و انتشار آن کمک زیادی میکند

پوست تنه درختان جوان اکثرا سفید و یا سبز رنگ بوده و با افزایش سن شیارها ی عمیق و نیمه عمیق در آن ظاهر شده و رنگ آن نیز تیره میگردد

برگها به شکل قلبی و یا تخم مرغی کشیده با کناره دندانه دار روی دمبرگ بلند قرار دارند جوانه ها معمولا با یک ماده مومی شکل پوشیده شده و حالتی براق دارند

جنس populus که در فارسی و به طور عام صنوبر نامیده میشود نام های فراوانی از جمله تبریزی . راجی . کبوده . سفیدار . یا سپیدار دارد تکثیر صنوبر:

تکثیر صنوبر به دو روش جنسی و غیر جنسی امکان پذیر میباشد در روش جنسی بدلیل پاین بودن قوه نامیه بذور و حساس بودن گیاهچه ها به بیماری مرگ گیاهچه بسیار مشکل میباشد به همین دلیل تکثیر از طریق غیر جنسی اسان تر و مقرون به صرفه تر است این روش به دو صورت انجام می گیرد 1- با استفاده از قلمه که راه بسیار آسان و معمول در کشور می باشد 2- کشت بافت که این روش در کشورهای دیگر بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد ودر ایران هنوز بصورت فراگیر نشده ودر حالت آزمایشگاهی ویا در مراکز تحقیقاتی می باشد لذا به دلیل عملی تر بودن روش تکثیر با استفاده از قلمه از توضیح در مورد سایر روشها خو داری نموده و به شرح آن می پردازیم

 مشخصات قلمه و زمان تهیه آن :

قلمه باید از قسمت میانی ساقه نهال یکساله و شاخه ها ی جوان یکساله و پا جوش ها ی حاصل از کنده دارای قطر 1الی 2 سانتیمتر به طول 18 الی 22 سانتیمتر که دارای 3 الی 5 عد د جوانه سالم باشد تهیه شود سرانتهایی (قطورتر ) قلمه باید بصورت مورب بریده شود تا هم براحتی در خاک فرو رفته و هم تولید کالوس بیشتری در سطح مقطع نماید بهترین زمان قلمه گیری پس از پایان یخبندان زمستانه است قلمه ها باید بلا فاصله بعد از تهیه در خاک قرار گیرند در صورت طولانی شدن مدت باید در بستری از ماسه نگهداری شود

کاشت قلمهقلمه ها باید بصورت ردیف به فاصله 15 تا 20 سانتیمتر روی ردیف و 150 تا 180 سانتیمتر بین ردیف برای سهولت در انجام وجین و کنترل علف هرز کاشته شود قرار دادن قلمه در خاک باید بصورت مورب بوده و یک جوانه خارج از خاک و یک جوانه هم در سطح خاک باشدتا در صورت اسیب دیدن جوانه انتهایی جایگزین آن گردد در زمینهای با خاک سطحی سفت و سطح سفره آب زیر زمینی پایین باید طول قلمه ها را بیشتر گرفت

مراقبت های لازم برای قلمه ها :آبیاری : در مراحل ا ولیه رشدنهال آبیاریباید با فاصله زمانی کوتاه و مقدار آب کمتر صورت گیرد به مرور زمان فاصله زمانی بیشتر و مقدار آب نیز بیشتر می گردد.

معرفی وسایل مورد استفاده در آزمایش :

1-     کولیس :یک نوع وسیله ی اندازه گیری ابعاد می باشد که توسط آن می توان برای اندازه گیری ابعاد بیرونی ،داخلی وهمچنین می توان با آن عمق را اندازه گیری کرد . کولیس دارای دو فک می باشد: یک فک ثابت و دیگری لغزان. برای اندازه گیری نمونه بین دو فک قرار داده سپس جهت خواندن اندازه مربوطه از عددی که برروی بدنه است به عنوان عدد صحیح و از عددی که برروی فک متحرک می باشد به عنوان صدم اندازه گیری استفاده می کنیم. باید توجه داشته باشیم که باید از عدد فک متحرک طوری استفاده کنیم که خط نشان آن عدد روبروی خط یکی از خطوط نشان اعداد روی فک ثابت باشد. دقت کولیس 02/0 میلی متر می باشد.

2-     ریز سنج: یکی دیگر از وسایل اندازه گیری ریزسنج می باشد که مانند کولیس دارای یک فک ثابت و یک فک متحرک می باشد. برای اندازه گیری نمونه چوبی باید آن را بین دو فک قرار داده وسریعا پیچ کوچکی را که در بالای آن می باشد چرخانده تا قطعه چوبی بین دو فک ثابت شود. بعد از آن پیچ بزرگ را چرخانده و به محض شنیدن اولین صدای تیک عدد را از روی آن می خوانیم.

3-     ترازو: از این وسیله جهت اندازه گیری وزن نمونه ها استفاده کردیم که دارای دقت 01/0 گرم می باشد.

4-     اتو: دستگاه گرم کن است که می توانیم دمای آن را در درجه حرارت دلخواه تنظیم کرده و در آن نمونه ها خشک کنیم.

5-     پایه گیره دار: در این آزمایش برای این که بتوانیم راحتتر چوب را به داخل فرو کنیم از این وسیله استفاده می کنیم.

6-      استوانه مدرج: در آزمایش ارشمیدس برای قرار دادن نمونه در داخل آن استفاده کردیم

7-     سایکرومتر : از دو ترمومتر تشکیل شده‌اند که دور مخزن یکی از ان‌ها فتیله پارچه‌ای پیچیده شده‌است و انتهای دیگر فتیله به یک ظرف آب متصل است. آب توسط فتیله بالا آمده و اطراف نمخزن ترمومتر را مرطوب می‌کند تا دمای هوای مرطوب تر اندازه گیری شود. مجموعه این ترمومترها را ترمومترهای خشک و ترمومترهای تر می‌گویند. اختلاف دما در ترمومتر خشک و تر به مقدار رطوبت موجود در هوا بستگی دارد، به طوری که در یک هوای اشباع، ترمومترهای تر و خشک اختلافی را نشان نخواهند داد. با داشتن این اختلاف و استفاده از جداولی مخصوص مقدار رطوبت نسبی هوا محاسبه می‌گردد.

 خصوصیات فعلی نمونه ها در درون آزمایشگاه :

ابتدا ابعاد نمونه ها را از طریق ریز سنج وکولیس اندازه گیری کرده سپس نمونه ها را توسط ترازو وزن می کنیم که این وزن بدست آمده وزن چوب به همراه رطوبت نسبی به تعادل رسیده با محیط آزمایشگاه می باشد. که باید بیان کرد که میزان درصد رطوبت بیان شده بر حسب مقادیر وزن خشک نمونه ها در اتو محاسبه گردیده است

میزان رطوبت براساس وزن خشک

(%)

وزن خشک

(gr)

وزن تعادلی با محیط

(gr)

دانسیته ظاهری

(gr/cm3)

حجم تعادلی با محیط

(cm3)

مماسی (mm)

شعاعی (mm)

طولی (mm)

نام نمونه

14.39

5.766

6.596

.546

12.08

20.14

19.62 

30.58

A1

14.80

5.998

6.886

.561

12.27  

20

20.10 

30.52

A2

14.55

5.671

6.496

.529

12.26

20.10

20.06

30.40

A3

22.92

5.670

6.971

.567

12.29

20.04

20.12

30.50

A4

13.96

5.507

6.276

.521

12.04

19.86

19.64

30.86

A5

14.42

5.811

6.649

.547

    12.16

19.94

19.98

30.54

A6

12.41

5.676

6.505

.534

12.18

20.04

19.96

30.46

A7

14.48

5.690

6.514

.533

12.21

20.02

19.96

30.56

A8

14.43

5.658

6.475

.535

12.09

20.04

19.74

30.58

A9

15.71

14.59

5.677

5.693

6.569

6.524

.536

.534

12.25

12.21

20.06

20.06

19.98

19.92

30.56

30.56

A10 

A11 

 

 

 

 

.540

 

 

 

 

میانگین

 

2) اشباع کردن نمونه ها توسط آب  (خیس کردن نمونه ها )

 

نمونه های چوبی را به صورت ایستاده در داخل ظرفی دارای آب به ارتفاع 5/0 الی 1 سانتی متر فرو می بریم و بعد از این که توسط آب به خوبی اشباع شدند ( که بسته به نوع گونه ی چوبی از 2 روز الی یک هفته ) آنها را از آب در آورده و ابتدا آنها را به وسیله دستمال کمی آب آنها را می گیریم بعد اول آنها را وزن می کنیم و بعد ابعاد آنها را رد حالت اشباع یادداشت می کنیم. از طریق نسبت وزن خشک به حجم اشباع دانسیته بحرانی را محاسبه می کنیم.

دانسیته بحرانی:                                                                                                                                   

=جرم در حالت کامل خشک

=حجم در حالت کاملا اشباعد ( کاملا واکشیده )

دانسته بحرانی

gr/cm3

وزن اشباع

gr

حجم اشباع

Cm3

مماسی

mm

شعاعی

mm

طولی

mm

شماره نمونه

0.35

11.056

12.63

20.58

20

30.7

A1-1

0.34

10.44

12.64

20.6

20

30.7

A1-2

0.38

12.41

12.36

20.6

20

30

A1-3

0.346

10.711

12.97

20.48

20.62

30.72

B1-1

0.377

10.88

12.336

20.56

20

30

B1-2

0.36

11.598

12.67

20.8

20

30.48

A2-1

0.36

11.42

12.66

20.58

20

30.76

A2-2

0.356

11.21

12.67

20.6

20

30.76

A2-3

0.35

10.64

12.66

20.58

20

30.76

B2-1

0.355

10.718

12.65

20.6

20

30.72

B2-2

0.3593

 

 

 

 

 

میانگین

(3خشک کردن نمونه ها در اتو :

نمونه ها را در داخل اتو به مدت 24 ساعت قرار می دهیم . دمای اتو الزاما باید بین 110_60 درجه سانتیگراد تنظیم شود. تا رطوبت آنها کاملا از بین برود پس از خارج کردن نمونه ها در داخل دسی کاتور دارای مواد جاذبه الرطوبه به مدت 5 دقیقه قرار می دهیم تا خنک شوند واز جذب رطوبت محیط توسط نمونه ها جلوگیری به عمل آید .سپس نمونه ها را در داخل پلاستیک قرار می دهیم و یعد یکی یکی آنها را اول وزن می کنیم سپس به وسیله کولیس اندازه آنها را در جهات مختلف اندازه گیری می کنیم و در جدول مربوطه یادداشت می کنیم. تا بتوانیم بو وسیله این دادها دانسیته ، حجم ، ومیزان رطوبت آن را به دست آوریم.

 

دانسیته خشک  )

وزن خشک (gr)

حجم خشک (cm3)

مماسی (mm)

شعاعی (mm)

طولی (mm)

نام نمونه

0.364

4.47

12.25

20.42

20

30

A1-1

0.35

4.39

12.21

20.02

20.44

30.04

A1-2

0.38

4.77

12.53

20.76

20

30.18

A1-3

0.3618

4.49

12.41

20.44

20.68

30.02

B1-1

0.359

4.46

12.41

20.48

20.2

30.02

B1-2

0.36

4.47

12.89

20.78

20.28

30.6

A2-1

0.37

4.39

12.23

20.36

20.02

30.02

A2-2

0.361

4.77

12.5

20.3

20

30.8

A2-3

0.369

4.55

12.32

20.32

20.22

30

B2-1

0.367

4.5

12.24

20.4

20

30

B2-2

0.36418

 

 

 

 

 

میانگین

4)به دست آوردن درصد همکشیدگی :

برای محاسبه درصد همکشیدگی ، با استفاده از اندازه ابعاد در حالت خشک و حالت اشباع از آب استفاده می شود ،بدین صورت که میزان افزایش بعد را در هر بعد بر میزان حالت اشباع آن تقسیم می کنیم و عدد حاصل را در 100 ضرب می گنیم تا بر حسب درصد بیان شود. که در پایین فرمولها ذکر شده است:

درصد همکشیدگی در راستای طولی=100×

درصد همکشیدگی در راستای شعاعی=100×

درصد همکشیدگی در راستای مماسی=100×

ü      که در این فرمولها اندیس o حالت خشک را نشان می دهد و اندیس s حالت اشباع را بیان می کند.

ü      برای بدست آوردن درصد هم کشیدگی حجمی کلی  نیز دو روش وجود دارد:

1-      درصد هم کشیدگی شعاعی، مماسی و طولی را با هم جمع می کنیم و از آنجایی که تغییرات در جهت طولی ناچیزمی باشد می توان ا ز آن صرف نظر کرد. بنابراین:

درصد هم کشیدگی شعاعی + درصد هم کشیدگی مماسی = در صد هم کشیدگی حجمی

2-      تفاضل بین حجم اشباع و حجم خشک را محاسبه کرده و عدد حاصله را بر حجم بدست آمده در حالت اشباع تقسیم می کنیم و کل عبارت را در عدد 100 ضرب می کنیم یعنی :

100 ×  = در صد هم کشیدگی حجمی

5)به دست آوردن درصد وا کشیدگی:

برای بدست آوردن درصد واکشیدگی در راستای ابعاد مختلف، تغیرات ابعاد بین حالت اشباع و اندازه ابعاد پس از برش را محاسبه کرده و عدد حاصله را تقسیم بر بعد حالت اشباع می کنیم و عبارت را در صد ضرب می کنیم.

درصد واکشیدگی در راستای طولی=100×

درصد واکشیدگی در راستای شعاعی=100×

درصد واکشیدگی در راستای مماسی=100×

برای اینکه بتوانیم درصد واکشیدگی را در حالت حجمی به دست آوریم مانند حالت هم کشیدگی دو حالت وجود دارد که مانند روش بالاست که برای پرهیز از تکرار از بیان آن خودداری می کنیم.

اندیس O برای حالت اتو است (کاملا خشک ) و اندیس S برای حالت اشباع است.

که براساس نتایج به دست آمده از جداول هم کشیده گی و واکشیده گی به این نتیجه رسیدیم که میزان هم کشیده گی و واکشیده گی در بعد طولی از همه ابعاد دیگر بسیار کم است .

شماره نمونه

A1-1

A1-2

A1-3

B1-1

B1-2

A2-1

A2-2

A2-3

B2-1

B2-2

درصد همکشیدگی

3

2.7

1.3

4.3

1.3

1.7

3

1.3

2

8

درصد واکشیدگی

0.5

0.8

2.8

3.7

4.9

2.9

0

0.6

1.09

1.6

محاسبه درصد واکشیدگی و همکشیدگی در هر بعد

شماره نمونه

درصد واکشیدگی طولی

درصد همکشیدگی طولی

درصد واکشیدگی شعاعی

درصد همکشیدگی شعاعی

درصد واکشیدگی مماسی

درصد همکشیدگی مماسی

A1-1

2

2

2

0

0.4

0.7

A1-2

2

2

2.3

0.2

0.7

2

A1-3

0

0.6

1.4

0

1.4

0.7

B1-1

0.2

2.2

2.1

0.2

0.4

0.1

B1-2

0.3

0.06

2.3

1

0.5

0.3

A2-1

0.1

0.39

2.4

1.4

0.2

0.09

A22

2

2.4

1.9

0.1

0.4

1

A2-3

2

0.1

2.3

0

0.7

1.4

B2-1

2

2.4

2.4

1.1

0.8

1.2

B2-2

2.1

2.3

3.2

0

0.4

0.9

6)   تعیین جرم حجمی :

الف) تعیین جرم حجمی به روش paul(درخت آزاد)

برای اینکه دانسیته چوبهای کمتر از یک را خیلی سریع به دست آوریم از این روش استفاده می کنیم با حداقل وسایل می توان این آزمایش را انجام داد (ترازو ، استوانه مدرج ) . برای انجام این روش ابتدا نمونه ای به اندازه 1*1*10 تهیه می کنیم که قسمتی که به اندازه 10 است را به ده قسمت مساوی تقسیم می کنیم و آن را وارد داخل استوانه مدرج می کنیم ویه ازای هر واحدی که در داخل آب فرو می رود 0.1 گرم بر سانتی متر مکعب حساب می کنیم و می توان از طریق فرمول زیر این مقدار را به دست  آورد

D=

اثبات فرمول:

F = M

F =

D =        D =     D =

و از آن جایی که دانسیته آب یک است در این فرمول آن را نمی نویسیم.

D =
که اگر برای به دست آوردن چگالی چوب از ماده دیگری استفاده کردیم چگالی آن را نیز در فرمول به جای α قرار می دهیم

نوع نمونه

وزن(gr)

بعدA(mm)

بعدB(mm)

بعدC(mm)

V(cm3)

دانسیته به روش محاسباتی

دانسیته به روش paul

با پارافین

19.6

101

20.7

20.5

42.8

0.457

0.47

بدون پارافین

18.7

101.6

20.46

20.5

42.6

0.44

0.46

از طریق مقایسه می توان فهمید که هر چه آزمایش دقیقتر صورت می گیرد میزان خطا به همان نسبت کاهش می یابد .

در موقع احتساب  محاسباتی نمونه ای که از پارافین استفاده شده میزان وزن پارافین نیز در چگالی نمونه تاثیر دارد حتی ابعاد آن نیز باید اندازه گیری شود.

ب)تعیین حجم ودانسیته از طریق فروبردن در آب ( روش ارشمیدس ) :

در مرحله ی اول ابتدا نمونه های 3*3*4 را تهیه می کنیم سپس آنها را با کولیس اندازه گیری می کنیم سپس به روش محاسباتی میزان دقیق دانسیته را به دست می آوریم.بعد یک بشر را باآب پر کرده و وزن می کنیم( یا می توان بعد از اینکه در روی ترازو قرار دادآن را صفر می کنیم ) سپس چوب رابا استفاده از سوزن ته گردداخل آب برده ووزن می کنیم .

که تفاضل این دو وزن حجم چوب رامشخص می کند .پس:

 M2 :  وزن بشروآب وچوب

M1    :بیانگر وزن بشر وآب می باشد

اکنون که V محاسبه شداز طریق نسبت وزن نمونه( که قبلا بدست آوردیم )به حجم مربوطه دانسیته ی نمونه را محاسبه می کنیم .

ü    که اگر ترازو را قبل از قرار دادن نمونه صفر کنیم عددی که ترازو نشان می دهد همان میزان حجم است.

سپس با استفاده از این دو حجم دانسیته را به دست می آوریم.

 

دانسیته بااستفاده ازVارشمیدس

Vارشمیدس

دانسیته محاسباتی

V

بعدC

بعدB

بعد A

وزن

نوع نمونه

0.46

39.9

0.46

40

40.52

31.78

31.7

18.4

بدون پارافین

0.49

39.8

0.48

40.5

31.36

31.76

40.68

19.6

باپارافین

0.4862

39.9

0.4813

40.3

31.34

31.68

40.6

19.4

با پارافین

 

برای اینکه بتوانیم دانسیته را از روش ارشمیدس به دست آوریم از فرمل زیر استفاده می کنیم

که M ورزن نمونه بعد از پارافین زدن است و  همان وزن نمونه در داخل آب است.

7)محاسبه ی ضریب خطای رطوبت سنج الکتریکی:

چهار گونه مختلف پالونیا ،سرو ، صنوبر، راش را  انتخاب کرده تا بتوانیم با استفاده از دستگاه رطوبت سنج الکتریکی میزان رطوبت آنها را محاسبه کرده که برای این کار در چندین نقطه متفاوت پین های دستگاه را فرو وی کنیم و اعدا به دست آمده را یادداشت می کنیم تا بتوانیم هم میانگین نمونه را با دستگاه به دست آوریم و هم اینکه بتوانیم میزان خطای دستگاه را محاسبه کنیم و این اعداد را با اعدا به دست آمده از طریق قرار دادن در اتو محاسبه کنیم .

در ضمن برای اینکه رطوبت نمونه ار دستگاه درست نشان دهد اول روی گونه مورد نظر تنظیم می کنیم و پین ها را در جهت الیاف فرو می کنیم.

رطوبت مبنا

وزن تر

وزن خشک

میانگین رطوبت

نقطه 3

نقطه 2

نقطه 1

نوع گونه

13

36.92

32.4

10.1

10.2

10

10.1

نراد

78

10.04

5.62

72

73

72.4

70.6

چنار

11

54.46

48.92

9.7

9.9

9.8

9.4

صنوبر

 

8)  اندازه گیری رطوبت درختان سرپا :

برای اینکه رطوبت درختان سرپا را اندازه گیری کنیم نمونه هایی به قطر های بیش از یک سانتی متر و کمتر از یک سانتی متر تهیه می کنیم و میزان رطوبت آنها را یک بار به وسیله رطبت سنج الکتریکی اندازه گیری می کنیم و مقدار رطوبت میانگین را به دست می آوریم و برای دفعه بعد آنها را در داخل اتو با دمای 103 درجه قرار می دهیم برای مدت 48_24  ساعت (که بسته به اینکه از کجای گونه بود یا اینکه اندازه آن چقدر است متفاوت است ) قرار می دهیم تا خشک شود و تمام رطوبت خود را از دست دهد واز این طریق نیز میزان رطوبت را اندازه گیری می کنیم و این دو را با یکدیگر مقایسه می کنیم.

رطوبت

مبنا

وزن تر

وزن خشک

نوع گونه

870%

6.56

0.67

آسماندار

175%

4.51

1.64

آسماندار

 

*در ضمن باید اشاره کرد که نمونه ای که870 درصد رطوبت داشت چوب سر شاخه مربوط به امسال بود که رنگ آن نیز سبز بود.

9)تعیین کلیمای یک محیط :

برای انجام این آزمایش نیاز به دستگاه سایکرومتر است که این دستگاه شامل 2 دماسنج می باشد که یکی دمای خشک و دیگری دمای مرطوب را اندازه می گیرد، دماسنج مرطوب داخل لوله محتوی آب مقطر قرار دارد که مخزن دما سنج مقابل دمنده رطوبت سنج قرار داده می شود ( خواندن عدد دماسنج پس از 4 تا 5 دقیقه انجام می گیرد). در پشت دستگاه یک کوک دستی وجود دارد. این دستگاه همچنین دارای یک رطوبت سنج می باشد که در هر محیط میزان رطوبت را بیان می کند. نکته دیگر این که در هنگام انجام آزمایش دستگاه نباید در تماس مستقیم با آفتاب باشد و همچنین سطح زمین قرار گیرد زیرا جریان  هوا در پایین وجود ندارد.همچنین نباید به قسمت رطوبت سنج آن آب باران بخورد.

این ازمایش در دو محیط باز و بسته و در هوای نیمه ابری انجام شد:

1)محیط باز:الف)جلوی دانشکده علوم ساعت 10.49 دقیقه

                ب)جلوی سلف ساعت 10.56دقیقه

2)محیط بسته: الف)داخل انجمن علمی ساعت 11.05 دقیقه

                  ب)داخل ساختمان امور فرهنگی ساعت 11.20 دقیقه

رطوبت تعادل%(EMC)

رطوبت نسبی%(RH)

حرارت(T)

محل اندازه گیری

3

2

1

رطوبت سنج دستی

جدول نم سنجی

دیاگرام

(1)

اختلاف

مرطوب

خشک

11.2

11

11.3

59%

58

60

5.5

21.3

26.8

1

فضای باز

10.6

10.7

10.6

56%

56.5

55.5

6.5

21.1

27.5

2

10.1

10

10.1

54%

53

54

6.75

21

27.75

1

فضای بسته

10.6

10.6

10.7

55%

56

55

6.6

21.5

28

2

 

مقایسه داده ها با استفاده از نمودار

  

 

 

گالری عکس بازیگران سینما

کتابخانه الکترونیکی

قالب وبلاگ

گرافیک کامپیوتری opengl