چكيده:

يكي از رسالت‌هاي مهم دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در هر كشور، تربيت نيروهاي متخصص مورد نياز جامعه و صنعت است. مراكز آموزش عالي و طراحان دروس دانشگاهي مايلند بدانند كه دانش‌آموختگان بعد ار فراغت از تحصيل ، با چه سرنوشتي مواجه شده و از تخصص خود چگونه بهره مي‌گيرند و نيز تحصيلات دانشگاهي و دانش و مهارت‌هاي آموزش داده شده در اين ميان تا چه اندازه موثر بوده است. بي‌ترديد كسب اطلاع از جزئيات اين موضوع و همچنين گردآوري و جمع بندي نظرات افراد شاغل که داراي تحصيلات دانشگاهي مرتبط هستند؛ در برنامه ريزي جهت كاربردي شدن و هدفمندي هرچه بيشتر آموزش‌هاي ارائه شده در مراكز آموزش عالي راهگشا خواهد بود. لذا موضوع اين تحقيق تبيين و با توجه به اهداف مورد نظر نسبت به انجام آن اقدام شده است. با وجود اينكه اغلب افراد هنگام تصميم گيري درباره انتخاب رشته براي ادامه تحصيل، اطلاعات كمي از محتويات دروس و آينده شغلي محتمل داشتند، بسیاری از ایشان خود را در رشته تحصيلي موفق می دانند. به نظر مي‌رسد، لازم است كه بر  نیازها و واقعیات ملموس در  بازار کار  بيشتر تاكيد گردد؛  به نظر مي‌رسد كه گرایش‌های موجود در رشته صنایع چوب نیاز به تغییر زیر بنایی ندارد،  اکثریت قاطع افراد دروس تخصصي مهندسي، عملیاتی( شامل بازدید)، كارگاهي، عملي و دروس آزمايشگاهي را به ترتيب در شغل خود بيشتر مورد نياز دانستند. همچنين پيشنهاد مي‌شود، در تربيت دانشجويان، بر مهارت و تخصص‌های مورد نياز بازار ( طراحی،  نقشه کشی، برشکاری، مونتاژ و نصب، رنگ کاری چوب کابینت سازی، کار با ماشین آلات CNC و ...) تاکید بیشتري شده و در دروس و سرفصلها گنجانده شود.

 

كلمات كليدي: صنايع چوب، دانش آموخته، بازار كار، كارائي سامانه آموزش عالي

مقدمه:

 نيروي انساني زيربناي توسعه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي هر جامعه را تشکيل مي‌دهد. به همين جهت، تربيت انسانهاي کاردان، آگاه، دانا، توانا و متناسب با تقاضاي بازار کار در صدر وظايف و اهداف مراکز تربيتي، حرفه‌اي و علمي، به‌ويژه نظام آموزش‌عالي در کليه کشورها اعم از توسعه‌يافته و يا در حال توسعه قرار مي‌گيرد.

بررسي مسايل اشتغال به ميزان زيادي نيازمند بررسي مسايل آموزشي در جوامع مي باشد، مسأله تعيين سيستم آموزشي کشورها نيز همچون انتخاب نوع تکنولوژي و ساير برنامه ريزي هاي اقتصادي بايد در قالب نظام سياسي، اقتصادي، فرهنگي و بر اساس شرايط حاکم بر کشورهاي در حال توسعه بنا شود. نيروي انساني فعال و جوان که اصلي ترين و اساسي ترين سرمايه هر کشور به شمار مي‌رود، در سايه آموزش صحيح مي تواند توانايي و استعداد خود را به خوبي عرضه کرده و زمينه توسعه جوامع را به نحو مطلوبتري مهيا سازد. امروزه در اکثر کشورهاي در حال توسعه به دليل عدم توجه به برنامه ريزي هاي آموزشي پويا و متناسب با شرايط خاص آنها، آموزش نتوانسته مشکل فقر و عقب ماندگي توده عظيمي از مردم را حل کند و در نتيجه بيکاري و کم کاري به ميزان نگران کننده اي در اين کشورها بروز کرده و در اين ميان بيکاري افراد داراي تحصيلات دانشگاهي و سر خوردگي اين گروه از بارزترين خصيصه هاي بيکاري در اين کشورها شده است.(2) آموزش، هم در ابعاد کيفي و هم در ابعاد کمي تأثير قابل ملاحظه اي را در وضعيت اشتغال کشور دارا مي باشد. در اين راستا سياستهاي آموزشي بايد ضمن توجه به نيازهاي جاري نيروي انساني احتياجات آينده کشور را نيز مد نظر قرار دهد. لذا ايجاد زمينه هاي مناسب جهت تربيت نيروي انساني کارآزموده زماني مي تواند مثمرثمر بوده و توسعه اقتصادي را به همراه داشته باشد که زمينه هاي جذب و اشتغال مناسب نيز براي اين نيروي تربيت شده مهيا و تأمين گردد. بدينسان دو عامل آموزش و تأمين اشتغال در ارتباط لاينفک با يکديگر توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر کشور را به دنبال خواهد داشت

به‌منظور بررسي رابطه آموزش‌هاي رسمي فني و حرفه‌اي با اشتغال فارغ التحصيلان آن، پژوهشي طي سالهاي 67-1363 تحت همين عنوان از سوي شوراي تحقيقات آموزشي در سطح کشور انجام شده است (1) نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که بين اشتغال فارغ التحصيلان و رشته هاي تحصيلي آنان ارتباط کاملي وجود ندارد. تعداد زيادي از فارغ التحصيلان در مشاغل مربوط به رشته تحصيلي خود جذب نشده اند و کارفرمايان (مديران) بخشهاي مختلف صنعتي و خدماتي علت عدم جذب هنرجويان فني و حرفه اي را عمدتاً پايين بودن توان علمي و نداشتن مهارت‌هاي لازم جهت اشتغال در اين بخش‌ها دانسته‌اند. به همين دليل تأسيس هنرستانهاي جوار کارخانه اي از سوي نظام آموزشي کشور بعنوان راه حلي جهت افزايش کارآيي آموزشهاي فني و حرفه اي در نظام قديم مورد توجه قرار گرفت. تحقيق انجام شده در اين زمينه نشان مي دهد که فارغ التحصيلان اين هنرستانها مشکلات و نارساييهاي کمتري نسبت به هنرستانهاي عادي جهت جذب در بازار کار داشته اند. (1)

به نظر مي‌رسد كه در صنعت كشور و به ويژه در صنايع چوب و كاغذ نيروي انساني متخصص و ماهر آنچنان كه شايسته است مورد استفاده قرار نگرفته اند و  از طرفی بهره وری پایدار و خلاقیت و نوآوری در گرو کار آفرینی و نیروی انسانی کارآمد و اثر بخش و هوشمند و متعهد است. بنابراين هدف از اين تحقيق شناسایی مشکلات صنایع چوب کشور بویژه نیروی انسانی ماهر و متخصص و ارائه راهکارهای مناسب برای حل آن می‌باشد

اين تحقيق با هدف نظر سنجي از دانش آموختگان شاغل در مورد ميزان كارايي سامانه آموزش عالي كشور  در تربيت  دانش آموختگان رشته صنايع چوب و كاغذ و همچنين بررسي نقش هر يك از دروس و سرفصلهاي ارائه شده در يافتن شغل مرتبط و موفقيت نسبي آنها در مشاغل مرتبط صورت پذيرفت از آنجا که به نظر مي‌رسد در صنعت كشور و به ويژه در صنايع چوب و كاغذ نيروي انساني متخصص و ماهر آنچنان كه شايسته است مورد استفاده قرار نگرفته اند و بهره‌وری پایدار و خلاقیت و نوآوری در گرو کار‌آفرینی و نیروی انسانی کارآمد، اثر‌بخش، هوشمند و متعهد است. بنابراين هدف از اين تحقيق شناسایی مشکلات آموزش و اشتغال دانش‌آموختگان گرايش‌هاي مختلف صنايع چوب و كاغذ می‌باشد. به همين منظور پرسش نامه‌اي تدوين شده و در اختيار  60 نفر از دانش آموختگان دانشگاهي قرار گرفت.

 

 

مشخصات جامعه آماری

تعدادافراد :    60  نفر              جنسيت:      63%  مذكر                  37% مونث         

سطح تحصيلات :      5% كارداني               53% كارشناسي               37% كارشناسي ارشد              5% دكترا         

دارندگان مشاغل مرتبط:  53%           بیکار:  %13.4              مشاغل نامرتبط:  %27        ذکرنشده (نامشخص): 6.6%

محل کار شاغلین مرتبط:  

 مراکز آموزشی: 19%     کارخانه ها: 26%      کارگاه ‌های تولیدی کوچک: 13%     آزاد( فروش مبلمان): 18%        سایر موارد: 24%

نتایج:

1.        در بدو ورود به اين رشته ميزان علاقه شما چه‌انداره بود؟  

میزان علاقه در بدو  ورود به رشته

در صد افراد

کم

47%

تا حدودی

43%

نسبتا زیاد

10%

خیلی زیاد

0%

 

 

2.        در حين و يا پس از فراغت از تحصيل، ميزان علاقه شما به اين رشته تاچه میزان افزايش يافت ؟

 

میزان  افزايش علاقه در حين تحصيل

در صد افراد

کم

37%

تا حدودی

22%

نسبتا زیاد

30%

خیلی زیاد

11%

 

3.       هنگام تصميم گيري درباره انتخاب اين رشته براي ادامه تحصيل، تا چه اندازه از محتواي دروس و آينده شغلي محتمل اطلاع داشتيد؟ 

اطلاع از آینده شغلی

درصد افراد

کم

65%

تا حدودی

25%

نسبتا زیاد

9%

خیلی زیاد

1%

4.       از شغل فعلي خود  چقدر راضي هستيد؟  

رضایت از شغل فعلی

درصد افراد

کم

11%

تا حدودی

28%

نسبتا زیاد

30%

خیلی زیاد

31%

5.       تا چه ميزان خود را در رشته تحصيلي و كار خود موفق مي دانيد؟  

موفقیت در رشته تحصیلی و کار

درصد  افراد

کم

13%

تا حدودی

27%

نسبتا زیاد

38%

خیلی زیاد

22%

 6.        موفقيت نسبي در شغل خود را تا چه ميزان متاثر تحصيلات دانشگاهي مي‌دانيد؟

 

تاثیر تحصیلات در موفقیت شغلی

درصد افراد

کم

10%

تا حدودی

30%

نسبتا زیاد

25%

خیلی زیاد

35%

 7.       در به دست آوردن شغل متناسببا تحصیلات، كداميك از موارد زير موثرترند؟

(اعداد بیانگر امتیاز هر عامل از 100 امتیاز ممکن می باشند )

تلاش و كوشش فردی - استعداد و توانايي‌هاي شخصي

داشتن معرف و برخورداري از حمايت ديگران - علاقه و اشتياق

دانش و تحصيلات دانشگاهي - تخصص و تجربه قبلي  

 

 8.       به نظر شما مطالب و دروس آموزش داده شده در مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاه تا چه اندازه با واقعيتها و نيازهاي جامعه مطابقت دارد ؟    

 

انطباق دروس و سرفصلها با انتظارات

درصد افراد

 

کم

41%

 

تا حدودی

47%

 

نسبتا زیاد

10%

 

خیلی زیاد

2%

 

9.       به نظر شما موقعيت‌هاي شغلي موجود در جامعه براي فارغ‌التحصيلان كدام‌يك از گرايش‌ها بيشتر است ؟

      (اعداد بیانگر امتیاز هر گرایش از 100 نمره ممکن می باشند )

 10.      با توجه به نيازها و موقعيت‌هاي شغلي موجود در جامعه و همچنين تعداد افراد دانش آموخته، به نظر شما يافتن شغل متناسب با تحصيلات، براي فارغ‌التحصيلان كدام يك از مقاطع زير بيشتر فراهم است ؟

 (اعداد بیانگر امتیاز هر مقطع تحصیلی از 100 امتیاز ممکن می باشند)

كارداني - كار شناسي

كارشناسي ارشد -  دكترا        

 

انطباق دروس و سرفصلها با انتظارات

درصد

کم

41%

تا حدودی

47%

نسبتا زیاد

10%

خیلی زیاد

2%

11.       وضعيتآموزش عالي كشور را در زمينه تربيت نيروهاي متخصص مورد نياز صنعت چوب ‌وكاغذ تا چه اندازه موفق و رضايت بخش مي‌دانيد؟

 

 12.     در شغل شما كدام گروه از دروس زير بيشتر مورد نياز و مفيد بوده و

آموخته‌هاي شما در دانشگاه عملا مورد استفاده قرار گرفتند؟

13.    دروس برنامه ريزي شده در مقاطع مختلف با انتظارات مورد توقع از دانش آموختگان آن مقاطع همخواني دارد؟

 

انطباق دروس و سرفصلها با نیاز جامعه

درصد

کم

52%

تا حدودی

44%

نسبتا زیاد

3%

خیلی زیاد

1%

 

 

 

 

 

 

14.    كداميك از موارد زير در بهبود كارايي و عملكرد سامانه آموزش عالي در رشته صنايع چوب  و كاغذ موثرتر است ؟

عوامل موثر بر کارآئی سامانه آموزش عالی

امتياز از 100

-Aافزايش واحدهاي عملي و آزمايشگاهي

73.75

-Bارتباط با صنايع و كارخانه‌ها

91.2

-Cهمكاري با مراكز تحقيقاتي، آموزشي– مهارتي غير دانشگاهي

81.25

-Dتغيير و بازنگري در سرفصلها و دروس

59

-Eتغيير و بازنگري در رشته‌ها و گرايش‌ها

32

-F دعوت از صاحبان صنايع و كارشناسان و برگزاري جلسات  هم انديشي انها با مولفين و تدوين كنندگان سرفصلها

76


جمع بندی و پیشنهادات:

از نظر این جامعه آماری:  جهت افزایش کارایی دانش آموختگان در بازار کار می‌توان در  برنامه‌های آموزشی دانشگاه تغییراتی در ارتباط با صنایع ایجاد نمود. بازدید از این واحدها و افزایش واحدهای عملی که دانشجو را از نزدیک با عملیات مربوط به دروس می تواند بسیار موثر باشد. پیشنهاد می‌شود که دروس فوق را با دروس عمومی که فراتر از نیاز دانشجو در این مقطع می باشند جایگزین کرد.

  به نظر مي‌رسد گرایش‌های موجود در رشته صنایع چوب و كاغذ نیاز به تغییر زیر بنایی ندارد، اما بهتر است دانشجویان پس از گذراندن دو یا سه ترم دوره عمومی این رشته با توجه به علایق واستعدادهای خود گرایش بندی شوند.

اکثریت قاطع افراد دروس مهندسي تخصصي و شامل بازديد كارگاهي، عملي و دروس آزمايشگاهي را  در شغل خود بيشتر مورد نياز دانستند.   فراموش نكنم كه توضيح كامل و شفاف لازم دارد.

چند  راهکار جهت بهبود کارایی و عملکرد سامانه آموزش عالی کشور

افرادی که به تاثیر بسیار زیاد این عوامل معتقدند (درصد)

افزایش واحدهای عملی

100

ارتقاء ارتباط با صنایع و کارخانه

100

همکاری با مراکز تحقیقاتی آموزشی

100

تغییر و بازنگری در سرفصل

50

تغییر و باز نگری در گرایش‌ها

20

دعوت از صاحبان صنایع و کارشناسان

100

 

 

 

دروس کاربردی  در  شغل افراد

تعداد افرادی که به تاثیر بسیار زیاد این عوامل معتقدند (درصد)

آزمایشگاهی

30

کارگاهی و عملی

50

تخصصی مهندسی

10

دروس تئوری

10

 

 

 

با وجود اينكه اغلب افراد هنگام تصميم گيري درباره انتخاب رشته براي ادامه تحصيل، اطلاعات كمي از محتويات دروس و آينده شغلي محتمل داشتند بسیاری از ایشان، خود را در رشته تحصيلي موفق می دانند.

بر واقعیات و نیازهاي ملموس در بازار کار  از جمله مهارت و تخصص‌های لازم در گرایش مبلمان ( طراحی،  نقشه کشی، برشکاری، مونتاژ و نصب، رنگ کاری چوب کابینت سازی، کار با ماشین آلات CNC و ...) تاکید بیشتر شده و  آموزش اين مهارت‌ها در دروس و سرفصل‌ها گنجانده شود .

منابع :

1-       امام جمعه، طيبه- ملايي نژاد، اعظم، بررسي انتظارات کارفرمايان بخش صنعت در سه زمينه تواناييهاي علمي، مهارتهاي حرفه اي ومهارتهاي ارتباطي انساني، پژوهشي، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي  (1380)

2-      دهيوري سحر . فرج‌ا... حسيني، سيد جمال . حسيني، سيد محمود . بررسي وضعيت اشتغال فارغ‌التحصيلان تحصيلات تکميلي دانشکده کشاورزي کرج دانشگاه تهران و واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

 

گرداورنده:

  مصطفي برزگر شيري                    2   اصغر اميدوار          

 

گالری عکس بازیگران سینما

کتابخانه الکترونیکی

قالب وبلاگ

گرافیک کامپیوتری opengl