موریانه های ساختمانی

سه شنبه ششم مهر ۱۳۸۹

بسمه تعالی

 

موریانه های ساختمانی

انواع متعددی از حشرات به چوب درختان زنده ،گرده بینه ها ،الوار و فرآورده های چوبی حمله می کنند .حشراتی که به الوار حمله میکنند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند چراکه ببا حفاشت مناسب میتوان از بخش زیادی از آسیب های وارده جلوگیری کرد .وافعیت فوق ،از دیدگاه اقتصادی به جهت هزینه های مربوط به جایگزینی قطعات چوبی آسیب دیده اهیت مییابد .برخی از حشرات از چوب بعنوان منبع غذایی استفتده میکنند .در حالی که برخی دیگر ،اساسا از چوب بعنوان پناهگاه استفتده میکنند.به طور کلی ،مهمترین حشرات آسیب رسان به چوب آلات را میتوان در گروههای زیر جای داد

-موریانه های زیر زمینی

-موریانه های چوب خشک

-سوسک های چوب خوار

-زنبور نجار

-شپشک چوب 

-شاپرک چوب خوار

-حفار اسکله

موریانه ها

h7wo5fs3661fa60tk0el.gif3n45le0ptdekk2goyj8a.jpg

4enqua0u6ijwq63sihr.jpg

موریانه ها در بسیاری از نقاط جهان به عنوان آفت های مهم جهان مطرح هستند و در این نقاط به تمامی موادی که منشا سلولزی داشته باشند حمله میکنند.هر سال کار وهزینه زیادی رف جلوگیری از واردآمدن خسارت به خانه ها ،ساختمان های عمومی ،درختان و محصولات میشود .البته لازم به ذکر است که موریانه ها به طور عمده ،حشراتی گرمسیری هستندو شمار اندکی ازآنها در مناطق معتدل زندگی میکنند.خسر حمله ی حشرات در خانه ها ویا اطراف آنها میتوتند هشداردهنده باشد .به ویزه زمانی که اسیب های ساختمانی به بار آورند.لازم است بدانیم آیا حشراتی که در اطراف خانه مییابیم حقیقتا موریانه هستند یا برخی دیگر از حشرات میباشند.موریانه های زیر زمینی ،همه جا یافت میباشند و در نتیجه احتمال آلودگی به موریانه ها ،مشکل گسترده ای در عرصه ی آسیب های ساختمانی شمرده میشوند.ردیابی و تیمار زود هنگام موریانه ها میتواند به شکل چشم گیری ،به کاهش این آسیب ها کمک کند

 

موریانه ها چه نوع موجوداتی هستند

 

احتملا اکثر مردم می توانند تشخیص دهند که موریانه ها در دسته ی حشرات قرار دارند فچرا که بدن انها به 3 بخش از هم تقسیم می شودکه عبارتند از :سر(head) ،سینهthorax))،وشکم (abdomen) ،دارای 6 پایند،و موریانه های بالیده دارای 2 جفت بال میباشند.وجه مشخصه ی موریانه ها که باعث تمایز آنها از اغلب حشرات دیگر میشود این است که تعداد زیادی از آنها با هم و در لانه های گروهی زندگی می کنند.

آنها جوری بع یکدیگر کمک میکنند که بسیار شبیه زندگی و کار آدمیان می باشد .از این رو ،موریانه ها را حشرات اجتماعی (social insects) مینامیم .تا از انواع تک زی که تنها زندگی میکنند تشخیص داده شوند(لازم به ذکر است که برخی از حشرات ممکن است اجتماعاتی نیز ایجاد کنند ،مانند سوسک ها وملخ ها و ملخ ها ،ولی باید توجه داشت این انواع به همدیگر کمک نمیکنند)برخی افراد در لانه موریانه ها 

(termite nest) کاملا به دیگران وابسته اند و اگر به آنها غذا داده نشود و یا از آنها مراقیت نشود زود میمیرند .در روند طبیعی زیست ،موریانه ها جزو حشرات مفید شمرده می شوند .چرا که قادرند مواد گیاهی مرده یا نیمه مرده را تجزیه نمایند.ازاین رو ،در چرخه ی مواد خوراکی ،نقش موثری دارند . اما تغذیهی موریانه ها روی چوب ،آنرا جزو آفات میسازندرنگ موریانه های کارگر  و سرباز ،سفید میباشند وسایه های قهوه ای در پشتشان دارند.قدشان نیز یک چهارم اینچ (35/6 میلی متر)می باشد .مریانه های کارگر فاقد سر برگ (به رنگ زرد تیره)و نیز آرواره های سیاه موریانه های سرباز هستند .موریانه های طبقه ی زاد آورد (تولید مثل کننده )را بالدار(بالغ ،کامل ) می نامندو عموما به دلیل رنگ سیاهشان و وجود بال ،با مورچه ها اشتباه گرفته می شوند.

بال های یک موریانه ی بالدار ،پس از جفت گیری می ریزد،از این رو ،موریانه های زا داورد بدون بال ،بسیار شبیه مورچه ها می شوند.خوشبختانه ،بالداران زاد اور فقط برای دوره ی کوتاهی در اواخر بهار به پرواز در می آیند

لانه ها و مجنمع ها(NESTS AND COLONIES )

دو واژه در باره ی موریانه ها خیلی استفتده می شود .لانه موریانه ها و مجتمع.

لانه موریانه ها :به ساختمان اصلی که موریانه ها در آن زندگی می کنند گفته میشود ودر کتاب های علمی به نام TERMITARIUM مطرح می شود .

مجتمع :به مجموع لانه و موریانه های ساکن آن گفته می شود .به عبارت دیگر ،کل گروه اجتماعی .مجنمع نامیده میشود.

تفاوت های موجود بین موریانه ها و دیگر حشرات اجتماعی

برخی دیگر از حشرات شناخته شده نیز همچون موریانه ها ،اجتماعی بوده و در مجتمع زندگی می کنند.این حشرات شامل مورچگان ،زنبوره های عسل و زنبور های نجار(به ویژه پوست زرد)می باشند.

سه تفاوت عمده موریانه ها با دیگر حشرات اجماعی :

 

1-هر گاه نوزاد موریانه ها سر از تخم بیرون می آورد ،کاملا شبیه حشره ی بالغ بوده ولی بسیار کوچک بوده و چشم وبال نیز ندارد .نمونه های بعدی مستلزم یک سری پوست اندازی است که طی آنها نمف ها به آرامی رشد کرده تا به حالت بالیده (ADULT) در می ایند.نمو مورچگان ،زنبور های عسل و زنبور های وحشی کاملا متفاوت بودهو در این مورد حشرات یک نوزاد بدون پا ،به نام لارو (LARVAE) که کاملا با حشره بالیده تفاوت دارد ،سر از تخم بیرون می اورد..پس از چند مرحله پ.ست اندازی لارو به شفیره تبدیل میشود ودر این حالت ،بدنش به صورت حشره ی بالیده در می اید.

 

2-ویژگی دوم که باعث تمایز موریانه ها از مورچگان ،زنبوران عسل و زنبوران وحشی می شود.شکل بالهای آنهاست .تمامی آنها 2 جفت بال دارند ولی بال های موریانه ها تقریبا از نظر اندازه و شکل یکسان است .در حالی که بال های دیگر حشرات اجتماعی نا یکسان بوده و بال های پیشین از بال های پسین بسیار بزرگترند .افزون بر این فبال های پیشین و پسین مورچگان ،زنبوران عسل و زنبوران وحشی به یکدیگر قلاب شده اند به شکلی که همچون یک بال بزرگ عمل می کنند.به دلیل این تفاوت ؛پرواز موریانه ها ضعیف و آهسته است در حالی که زنبوران عسل وحشی پرنده های چابک و پر قدرتی می باشند .

 

3-سومین تفاوت مهم بین این 2 گروه  حشرات اجتماعی ،حالت رفتاری آنهاست .موریانه ها تقریبا در بین حشرات یگانه و بی همتا می باشندودر واقع تمامی جانداران رده پایین (جانداران پست )از این حیث که حشرهی نر به ماده در ساختن لانه ی اولیه کمک می کند وتا آخر عمرشان با هم در آنجا زندگی می کنند بی همتا هستند .مورچگان ،زنبوران عسل ، و زنبوران وحشی نر عمر کوتاهی دارتد و تنها کارشان این است که پیش از مردن ،با یک و چند ماده جفت گیری نمایند .در هر لانه ،یک یا چند ماده ی تخم گذار وجود دارد

منبع : نیروان چوب

 

گالری عکس بازیگران سینما

کتابخانه الکترونیکی

قالب وبلاگ

گرافیک کامپیوتری opengl